Rimtell

IT-säkert & IT-arkitektur


Behöver ni ordning och reda i ert IT-landskap?

Är det dags att genomföra översyn av IT-säkerheten?

Tjänster

Vi erbjuder lång och gedigen erfarenhet inom IT-arkitektur och IT-säkerhet.


Vi har lång erfarenhet inom samhällskritisk verksamhet och inom säkerhetsklassade miljöer.


Tidigare uppdrag och arbete hos stora energibolag, myndigheter och kommuner, men även uppdrag i utlandet.


Det kan handla om allt från mätinsamling/AMR till SCADA-uppgraderingar och uppbyggnad av skräddarsydda lösningar för övervakning av komplexa nät.


På senare tid har även arbete med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) blivit allt mer aktuellt, framförallt pga förändrad omvärldsbild.


Våra tjänster

Rådgivning


Oavsett om du har behov av resurs för långa uppdrag eller behov av stöttning och rådgivning för specifika/akuta projekt, är du välkommen att höra av dig.

Implementering


Vi jobbar med fördel kring förstudier, vägledning och implementering/ersättning av komplexa system i större IT-landskap.


Kontakta oss